Formalności za nami

I oto dnia 31.01.2023 roku stowarzyszenie Setka Na Fali zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod numerem 44.

Teraz możemy przejść do etapu drugiego czyli budowy jachtów, które powstaną dzięki pracy naszych własnych rąk.

W realizacji naszego przedsięwzięcia liczymy na wparcie sektora prywatnego, jak i również instytucji publicznych.
Jak stanowi regulamin naszego stowarzyszenia mamy zamiar propagować żeglarstwo. W związku z tym, że jesteśmy instruktorami żeglarstwa, mamy możliwości przekazywania wiedzy i odkrywania tego pięknego sportu wszystkim, którzy będą chcieli je poznać. Oprócz hobby żeglarstwo może być także sposobem na życie.
W przyszłych sezonach będziemy organizować rejsy krajoznawcze oraz szkoleniowe dla młodzieży i dzieci i wszystkich zainteresowanych.
Liczymy na współpracę z wszelkimi organizacjami z naszego regionu, które chcą zobaczyć, czym jest żeglarstwo.

Zapraszamy i do zobaczenia na wodzie.